Aktualności Aktualności

Chrońmy przyrodę nieożywioną

Rozbudowa Ogrodu Dendrologicznego Miłosna.

Nadleśnictwo Kwidzyn otrzymało dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Chrońmy przyrodę nieożywioną – Rozbudowa Ogrodu Dendrologicznego Miłosna w Nadleśnictwie Kwidzyn”.

Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł: 311 096,04 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 15 000 zł.

Realizacja projektu polegała na utworzeniu Lapidarium w formie zegara słonecznego prezentującego za pomocą głazów narzutowych występujących naturalnie na terenie Powiatu Kwidzyńskiego przemian zachodzących na ziemi.

Lapidarium utworzono na terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna w Nadleśnictwie Kwidzyn.

Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja zagadnień georóżnorodności z terenu (Powiatu Kwidzyńskiego) – terenu Powiśla, obszaru o niezwykłej rzeźbie geomorfologicznej. Celowym jest umieszczenie lapidarium         w Ogrodzie Dendrologicznym Miłosna  - miejscu odwiedzanym licznie przez społeczność lokalną jak i osoby z zewnątrz. Są to zarówno dzieci i młodzież szkolna uczestniczący w licznych  zajęciach edukacyjnych,  jak    i osoby starsze odwiedzające ogród dla celów rekreacyjnych lub dydaktycznych.

Głazy do lapidarium pozyskane zostały ze żwirowni w Nowej Wsi i składu kamienia w Mątowskich Pastwiskach. Są to głazy o obwodach od 2m-8m, będące eratykami przewodnimi, o znanych miejscach pochodzenia, charakterystycznych dla czterech prowincji skandynawskich.

Zegar słoneczny złożony jest z 10 głazów narzutowych wyznaczających godziny oraz gnomona- wskazówki zegara. Lapidarium w terenie opisane zostało tablicą informacyjną, zaś poszczególne głazy cokołami informacyjnymi.

https://wfos.gdansk.pl/

Strona internetowa lapidarium

Karta pracy