Aktualności Aktualności

drugi nabór zewnętrzny na stanowisko specjalisty ds. brakarskich

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Kwidzyn w godzinach 07:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn w terminie do 30 września 2021 roku do godziny 10:00.


Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.


Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Drugi nabór zewnętrzny na stanowisko spec. ds. brakarskich w Nadleśnictwie Kwidzyn”.

Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą
rozpatrywane.

Szczegółowe informacje w załączniku