Aktualności Aktualności

Nabór na stanowisko Leśniczego

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza nabór na stanowisko Leśniczego Leśnictwa Waplewo.

Tryb prowadzenia naboru:
1) Nabór prowadzony jest w oparciu w oparciu Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 roku (DO.1101.21.2020),
2) W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 roku, w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 roku (rekrutacja wewnętrzna).

 

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Kwidzyn w godzinach 07:00-15:00 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn w terminie do 1 czerwca 2021 roku do godziny 13:00.

 

Szczegółowe informacje w załączniku - ogłoszenie o naborze.