Aktualności Aktualności

Przygotowania do okresu zwiększonej palności lasów

Przygotowania do okresu zwiększonej palności lasów

      W zeszły piątek tj. 28.02.2020r. w siedzibie Nadleśnictwa Kwidzyn odbyło się spotkanie „leśników” i „strażaków”. Zebrani omówili procedury obowiązujące podczas pożaru lasu.

     Nadleśnictwo tym spotkaniem rozpoczęło przygotowania do tzw. akcji bezpośredniej, czyli okresu o zwiększonym zagrożeniu od pożaru lasu. Pracownicy Służby Leśnej muszą teraz dokonać corocznego przeglądu wszystkich dojazdów pożarowych, punktów czerpania wody oraz sprzętu p-poż. Należy sprawdzić łączność oraz przygotować wieże p-poż (dostrzegalnie) do obsadzenia ich obserwatorami.

    Strażacy z Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie opowiedzieli jakim sprzętem do gaszenia pożaru na terenie leśnym dysonują, jak wygląda gaszenie pożaru, a głównie sposób pobierania wody z punktów jej czerpania.

    Nadleśnictwo na swoim terenie posiada sieć dojazdów pożarowych (78 dróg o odpowiednich parametrach), również 88 punków czerpania wody, trzy punktu obserwacyjne (tzw. w wieże p-poż), a w okresie od 1 kwietnia do 31 września w siedzibie Nadleśnictwa funkcjonuje Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny (tzw. PAD).

Dzięki sprawnemu działaniu Straży Pożarnej i leśników ilość pożarów w Nadleśnictwie jest niewielka i wynosi ok. 4 – 5 rocznie. 
 

 

Tekst: Monika Wudarczyk

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!