Aktualności Aktualności

ZBIÓR NASION BUKA W LESIE

Buk to jeden z najliczniejszych i najpiękniejszych gatunków drzew liściastych będących ozdobą lasów Nadleśnictwa Kwidzyn. Teraz, gdy buczyna zachwyca kolorami, obfituje też w dojrzewające nasiona co wskazuje na rok nasienny.

Raz na 5-8 lat występuje rok nasienny u buka. Buki zaczynają owocować w wieku 60 – 80 lat. Lata nasienne powtarzają się w nieregularnych odstępach czasu, zależy to również od warunków mikroklimatu. W związku z tym w wielu buczynach można natknąć się na specjalne siatki służące ułatwieniu zbioru nasion buka, a także ograniczeniu negatywnego wpływu patogenów grzybowych. Po oczyszczeniu i poddaniu selekcji taki materiał siewny zostanie wykorzystany w szkółkach leśnych do wyhodowania zdrowych i uodpornionych sadzonek, które wejdą w skład przyszłych upraw leśnych. W znaczący sposób przyczyni się to do produkcji kolejnych pokoleń drzewostanów bukowych o coraz lepszej jakości i zdrowotności.

 

 

 

 

 

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/Nadlesnictwo.Kwidzyn.Lasy.Panstwowe