Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Powierzchnia leśna Nadleśnictwa Kwidzyn wynosi 25 076,49 ha, rozrzut gruntów wynosi około 57 km z północy na południe (od Malborka do Gardei) oraz 36 km ze wschodu na zachód (od Konczewic do Bągartu).

 

W stanie posiadania Nadleśnictwa Kwidzyn występują różne funkcje lasu. Są tu rezerwaty przyrody, ( "Kwidzyńskie Ostnice" , "Las Mątawski", "Parów Węgry", "Biała Góra") lasy ochronne i gospodarcze, obszary chronionego krajobrazu (OChK Białej Góry, OchK Doliny Kwidzyńskiej, OChK Jeziora Dzierzgoń, Morawski OChK, Ryjewski OChK, OChK Rzeki Dzierzgoń, OChK Rzeki Liwy, OChK Rzeki Nogat, Sadlinki OChK, Środkowożuławski OChK) oraz  4 Obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Wisły, objęta dyrektywą ptasią oraz trzy obszary objęte dyrektywą siedliskową – Dolna Wisła, Sztumskie Pole i Mikołajki Pomorskie). W zasięgu tertorialnym leży również rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec.

Zasadniczym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pokrywająca ok 70% powierzchni leśnej. Duże znaczenie gospodarcze ma także buk, dąb i brzoza. Dominującymi siedliskami leśnymi są las mieszany świeży, las świeży oraz bór mieszany świeży. 

 

 

(stan na 01.01.2016r.)