Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemy reprezentatywne Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz ekosystemy reprezentatywne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska