Aktualności Aktualności

Konsultacje publiczne projektu nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. trwają konsultacje publiczne związane z rewizją obecnie obowiązującego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC.

Pod podanym poniżej adresem internetowym znajduje się kompletna informacja w zakresie wyżej wymienionego procesu:


https://pl.fsc.org/pl/certyfikacja-fsc/rewizja-krajowego-standardugospodarki-
lesnej-fsc/konsultacje-publiczne-projektu-nr-2-krajowego-standardugospodarki-
lenej-fsc-dla-polski

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!