Aktualności Aktualności

NADLEŚNICTWO KWIDZYN - OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASU LUB GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

NADLEŚNICTWO KWIDZYN - OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASU LUB GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE

o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, że na podstawie art. 37 ustawy o lasach ( Dz.U.2024 poz. 530) jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn, tj. powiat kwidzyński, sztumski, malborski 

    Nadleśnictwo Kwidzyn zakupi lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia w szczególności:

1. Sąsiadujące bezpośrednio z gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kwidzyn;

2. Stanowiące współwsłasność Nadleśnictwa Kwidzyn;

3. Regulujące przebieg granicy polno- leśnej.

     Kryteria, które musi spełnić sprzedawany grunt:

1. W Ewidencji Gruntów i Budynków grunt musi być sklasyfikowany jako las (Ls), w przypadku gdy jest sklasyfikowany wg EGiB jako inny użytek niż Ls, to musi być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie;

2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, tj. posiadać księgę wieczystą, wolną od obciążeń na rzecz innych podmiotów;

3. Granice działki muszą być niekwestionowane, widoczne na terenie, a sąsiedzi nie mogą pozostawać             w sporze granicznym.

 

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia zapraszam do kontaktu      z Nadleśnictwem pod nr telefonu: 55 279 39 29; e-mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu: 501 660 610, lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: katarzyna.jaskula@gdansk.lasy.gov.pl.