Aktualności Aktualności

NADLEŚNICTWO KWIDZYN - OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASU LUB GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

NADLEŚNICTWO KWIDZYN - OGŁOSZENIE O ZAKUPIE LASU LUB GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

OGŁOSZENIE

o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych gruntów na podstawie art. 37 ustawy o lasach (Dz.U.2021 poz.1275), zgodnie z którym „Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.”

Powyższe ogłoszenie dotyczy lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn, tj. powiat kwidzyński, sztumski oraz malborski (mapa z zasięgiem administracyjnym).

Kryteria, które musi spełnić sprzedawany grunt:

1. W Ewidencji Gruntów i Budynków (we właściwym starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls). W przypadku gdy grunt jest skalsyfikowany wg EGiB jako inny niż Ls, musi posiadać aktualny, odpowiedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem pod zalesienie.

2. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, tj. posiadać księgę wieczystą, która nie ma roszczeń i ograniczeń oraz jest wolna od obciążeń na rzecz innych podmiotów.

3. Granice działki są niekwestionowane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

 

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem pod nr tel. 55 279 39 29; e-mail: kwidzyn@gdansk.lasy.gov.pl.

 

Wszelkich informacji odnośnie wymaganych dokumentów zostaną udzielone Państwu przez pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn:

Katarzyna Jaskuła nr tel.: 501-660-610; katarzyna.jaskula@gdansk.lasy.gov.pl 

Marta Szpakowska nr tel.: 519-627-684; marta.szpakowska@gdansk.lasy.gov.pl