Aktualności Aktualności

ODNOWIENIA NATURALNE, CZYLI JAK CZŁOWIEK NIE INGERUJE W LAS

Odnowienia naturalne, to pojawienie się kolejnego pokolenia lasu na miejsce wyciętego już drzewostanu. Coraz częściej w lesie można spotkać malutkie sieweczki drzew, które później są wielkimi drzewami.

W przeciągu pięciu lat w kwidzyńskich lasach naturalnie odnowiliśmy 154,98 ha. Głównymi gatunkami, które odnowiliśmy to sosna pospolita, buk zwyczajny, grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, brzoza brodawkowata oraz świerk pospolity.  
W lesie oprócz odnowień tych gatunków mamy również odnowienie naturalne jody pospolitej. Jest to bardzo wymagający gatunek i trudny w hodowli, zwłaszcza gdy nasze siedliska nie są przystosowane dla niego.

Odnowienie naturalne to pojawienie się młodego pokolenia lasu z samosiewu lub z odrośli. Bardzo często w lesie można spotkać puste nieodnowione fragmenty drzewostanu, jednak nie jest to zaniedbanie leśników, a czekanie... Na uznanie odnowienia naturalnego mamy 5 lat od momentu wycięcia dojrzałego drzewostanu.
W lesie na otwartych przestrzeniach najlepiej odnawia się sosna i brzoza. Natomiast gatunki ciężkonasienne tj.: dąb i buk najlepiej radzą sobie pod okapem drzewostanu.

Odnowienie to niesie za sobą wiele zalet. Wykorzystanie odnowienia naturalnego umożliwia nam obniżenie kosztów wielu czynności gospodarczych, takich jak: zbiór nasion, produkcja sadzonek, przygotowanie gleby i samego sadzenia. Odnowienie to pozwala nam utrzymać ciągłość produkcji leśnej. Udział odnowień naturalnych z roku na rok w lasach naszego Nadleśnictwa rośnie. W miejsce wyciętego lasu zostaje posiany (sieje się) ten sam, co pozwala nam zachować pulę genową rosnących tam wcześniej drzew.

Odnowienia naturalne to nie to samo co odnowienia sztuczne. A o tych napiszę na wiosnę, kiedy w lesie zaczniemy odnawiać powierzchnie sadzonkami wyprodukowanymi w naszym Nadleśnictwie. 😊

 

Tekst: Marta Szpakowska

Zdjęcia: Adrian Wiśniowski

             Marta Szpakowska

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!