Aktualności Aktualności

Praca „na wysokości” – czyli ZBIÓR SZYSZEK Z DRZEW STOJĄCYCH

Zima to idealna pora roku na szyszkobranie. To właśnie wtedy mamy najlepszy okres na zbiór szyszek z drzew iglastych. Zbiory szyszek są wykonywane w drzewostanach wyznaczonych przez Leśniczych.

W Nadleśnictwie Kwidzyn odbywa się właśnie zbiór szyszek sosnowych z drzew stojących. Zbiór ten realizowany jest w porze zimowej ze względu na odpowiedni w tym czasie rozwój szyszek. Zimą, szyszki wykazują pełną dojrzałość, a dodatkowo przy niskich temperaturach są zamknięte, co uniemożliwia uszkodzenie nasionka (po 3 letnim rozwoju).

Zbioru nasion dokonują specjaliści zajmujący się takimi czynnościami. Jest to bardzo niebezpieczna praca, dlatego do wykonania potrzebne jest odpowiednie przeszkolenie. Specjaliści Ci, oprócz oczywiście preferencji psychicznych i wrodzonej odwagi muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Wchodzą przecież na znaczne wysokości – sosny osiągają wysokość ponad 30 metrów.

Zbiór szyszek wykonywany jest corocznie, ze względu na trwale prowadzoną gospodarkę leśną zarówno z drzew stojących
jak i ściętych. Zebrane szyszki trafiają do wyłuszczarni nasion, skąd dostajemy gotowy produkt, którym są nasiona. Aby trwale odnawiać lasy i aby powierzchni leśnej przybywało z nasion na szkółce powstają sadzonki drzew, którymi zakładamy uprawy leśne.

W Nadleśnictwie zaplanowaliśmy zebrać ok. 5 ton Sosny Tucholskiej na potrzeby odnowienia największej klęski w Lasach Państwowych, która miał miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., oraz ok. 2 ton Sosny Napiwodzko-Ramudzkiej, które pochodzą
z Plantacji Nasiennych. Dodatkowo odbędzie się zbiór szyszek sosnowych z GDN i WDN, czyli gospodarczych drzewostanów nasiennych
i wyłączonych drzewostanów nasiennych  
w Leśnictwach Miłosna, Biały Dwór i Sarnowo. Z GDN-ów planujemy zebrać ok 500-1000 kg, natomiast z WDN-ów ok 300 kg.

W lasach naszego Nadleśnictwa z roku na rok zbieramy coraz mniej szyszek ze względu na większy udział odnowień naturalnych niż w latach poprzednich. Co do odnowień pojawi się odrębny artykuł 😊

 

Tekst: Marta Szpakowska

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!