Aktualności Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

Pszczoły są tak wyjątkowe, że w Polsce swoje święto obchodzą dwa razy w ciągu roku - dziś obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, a 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół. Leśnicy dbają, by w lasach pszczoły miały coraz lepsze warunki do życia

Kto z was nie lubi miodu, soku jabłkowego czy lodów truskawkowych? To właśnie dzięki pszczołom krzewinki (borówka, wrzos), krzewy (bez, dzika róża, głóg) czy drzewa owocowe (grusze, jabłonie, wiśnie) zawiązują więcej owoców tak potrzebnych zarówno zwierzętom jak i ludziom. Ulubione nalewki, czy dżemy owocowe zawdzięczamy tym puchatym, leśnym pracownikom.

Pszczoła jest owadem, który znalazł się w lesie nie ze względu na człowieka i nie dzięki niemu. Jej skamieniałości zatopione w bursztynach wskazują, że pojawiła się w lasach ponad 100 milionów lat temu, czyli w erze królowania dinozaurów.                                    

         Obserwowanie życia pszczół sprawia, że inaczej patrzymy na przyrodę. „Bez pszczół i trzmieli nie będzie życia na ziemi" – w tym stwierdzeniu nie ma ani krzty przesady.  Już Albert Einstein ostrzegał nas, że "jeśli pszczoły znikną, wkrótce to samo stanie się z ludźmi". Nic w tym dziwnego. Rośliny owadopylne stanowią prawie 80% wszystkich roślin, z tego znaczna większość zapylana jest właśnie przez pszczoły. Te małe, niepozorne, ale bardzo pracowite owady są bezcenne dla ekosystemu naszej Planety.     

       Kwidzyńscy leśnicy, udostępniając tereny leśne do zakładania pasiek również przyczyniają się, poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju pszczołom, do ich ratowania. Art. 27, p. 4 Ustawy o lasach stanowi, że „lokalizowanie pasiek w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa jest nieodpłatne". W oparciu o rozporządzenie MŚ z 28.12.1998 r. lokalizowanie pasiek na terenie Lasów Państwowych dopuszcza się w uzgodnieniu z zarządcą lasu. W Nadleśnictwie Kwidzyn także istnieje możliwość udostępnienia gruntów na bezpłatne postawienie pasiek. Wystarczy skontaktować się z miejscowym leśniczym, który pomoże wybrać właściwy teren na ich lokalizację i zawrzeć stosowne porozumienie z nadleśnictwem.                             

     

Czy wiesz, że:

  1. Gdyby zaniedbano problemy populacji pszczół przyniosłoby to dramatyczne skutki dla światowych zasobów żywności.                                                      
  2. Rośliny modyfikowane genetycznie (GMO) mogą obniżać żywotność pszczół, uszkadzać ich układ trawienny, ułatwiać wnikanie do ich organizmu wirusów  i bakterii.
  3. Niektóre pszczoły żyją w rodzinach z podziałem na kasty (np. u pszczoły miodnej), ale w większości są to gatunki samotne (samice, które budują gniazdo gromadzą zapasy pyłku i w nim składają jaja).
  4. 8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół.

 

Tekst: Edyta Zamyślewska

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!