Aktualności Aktualności

Zasiedlenie kuropatwą w Nadleśnictwie Kwidzyn

To już kolejny rok, w którym leśnicy z Nadleśnictwa Kwidzyn zasiedlają środowisko kuropatwą.

 

W tym sezonie wsiedlono 400 szt kuropatw, przy czym 150 szt zostało sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Wpuszczanie zrealizowano w dwóch turach – w sierpniu i we wrześniu.

Ptaki wypuszczono na terenie przygotowanych przez Nadleśnictwo remiz, nieużytków pozostawionych przez rolników i w okolicy śródpolnych zakrzaczeń, w obszarze obwodu łowieckiego nr 214 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Kuropatwy ostrożnie wychodziły z klatek rozglądając się wokoło, by po chwili nawołując się penetrować nowe środowisko. Widok był to dla nich nowy bo dotąd żyły w sztucznej hodowli.

Od kilku lat regularnie prowadzimy akcję wsiedlania kuropatw na naszym terenie i obserwujemy stopniową poprawę populacji. Współpracujemy z okolicznymi rolnikami, samorządami i kołami łowieckimi celem rozpropagowania tej idei. Liczymy na to, że uda nam się zatrzymać spadek populacji tego drobnego kuraka, i za kilka lat, spacerując po okolicznym polach będziemy mogli obserwować zrywające się z furkotem stadka kuropatw.

 

Fot. Andrzej Bołkowski