Aktualności Aktualności

Dzikie owady zapylające – rozbudowa Ogrodu Dendrologicznego Miłosna w Nadleśnictwie Kwidzyn

Nadleśnictwo Kwidzyn dnia 30.05.2023 r. podpisało umowę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn.: „Dzikie owady zapylające – rozbudowa Ogrodu Dendrologicznego Miłosna w Nadleśnictwie Kwidzyn”

 

Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł: 44 251,76 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 29 356,25 zł

 

 

Zadanie było realizowane wieloetapowo w dniach 03.06.2023 r. i 01.07.2023 r. i składało się na nie:

1. Otwarte warsztaty dziania barci, w tym zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

03.06.2023 r. na terenie Leśnictwa Polno w Nadleśnictwie Kwidzyn przeprowadzono otwarte warsztaty dziania barci. Warsztaty przeprowadzono przy użyciu tradycyjnych metod i przygotowanych do tego celu narzędzi wykorzystywanych od lat przez bartników.

Zajęcia skierowane były do wszystkich pasjonatów pszczelarstwa. Udział wzięło 20 uczestników.

Warsztaty przeprowadzili pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn.

W ramach działania zakupiono:

- narzędzia bartne

- odzież bhp

- zestaw arborystyczny

2. Doposażenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna, w tym zakup materiałów niezbędnych do wykonania domków, tablicy informacyjnej o hotelu dla owadów, gotowych domków dla owadów.

01.07.2023 r. na terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna odbył się piknik edukacyjny pod hasłem „CO DAJE NAM LAS”. Podczas pikniku edukacyjnego uczestnicy zbudowali własne domki dla owadów a następnie wbudowali je w stelaż, który utworzył wielki hotel dla owadów. Całość zabezpieczono siatką.

Zaprojektowano, wydrukowano i wbudowano w hotel tablicę informacyjną – Domek dla owadów.

Zakupiono i zamontowano na terenie ogrodu dodatkowo 12 sztuk wolnostojących domków dla owadów.

3. Piknik edukacyjny

01.07.2023 r. na terenie Ogrodu Dendrologicznego Miłosna odbył się piknik edukacyjny pod hasłem „CO DAJE NAM LAS. Podczas pikniku na świeżym powietrzu nie mogło zabraknąć aktywności sportowych. Sobotnie spotkanie rozpoczęto 3 MARATONEM LEŚNYM KWIDZYN.

Przeprowadzono edukację dla dzieci. Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekał punkt zajęć, zabaw i gier. Każde dziecko miało możliwość wzięcia udziału w zajęciach o charakterze edukacyjnym  m.in.:

• wykonanie leśnego łapacza snów,

• założenie własnego lasu w słoiku,

• wykonanie świecznika z drewna,

• uczestnictwo w wykładzie pn.: „Cykl rozwoju – Jak powstaje pszczoła”,

• wzięcie udziału w grze edukacyjnej „Owady zapylające”,

• malowanie wielkiego obrazu owadów zapylających,

• czytanie książki „Pszczoły miodne i niemiodne”,

• zajrzenie do pokazowego ula,

• gra w planszówki,

• układanie puzzli.

Program zajęć dla najmłodszych  miał na celu podniesienie wiedzy na temat pszczół, ich roli oraz zachowanie bezpieczeństwa podczas obcowania z nimi. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać ekologię pszczół, cykl rozwojowy naszych puchatych przyjaciół oraz znaczenie dla przyrody i człowieka.

Głównym założeniem programu było, aby jego realizacja przebiegała nie tylko

w sali zabaw, czy szkolnej pracowni przyrodniczej, ale również podczas zajęć terenowych.

 

Atrakcją dla najmłodszych był również przenośny ul oraz plaster miodu, pokazujący  najciekawsze aspekty z tej obszernej dziedziny wiedzy jaką jest pszczelarstwo. Są to podstawowe wiadomości, ciekawe głównie dla dzieci, które dają szansę poznania społeczności pszczelej, rodzaje miodów i sposoby ich pozyskiwania, dowiedzenia się co to jest bartnictwo.

Podczas pikniku odbyły się pokazy dziania barci. Grupa leśników przekazała laikom wiedzę dotyczącą sposobu wykonania barci specjalnie do tego celu wykorzystywanymi narzędziami. Podczas pokazów społeczność miała możliwość obserwacji warsztatów dziania barci, uzyskania niezbędnych informacji.

Na stoisku promocyjno- edukacyjnym przeprowadzono degustację wyrobów oraz prezentację produktów pochodzenia leśnego z wykorzystaniem wyrobów ze sklepu "Dobre z Lasu”.

Promowano miody i produkty „DOBRE Z LASU”.

Celem było przybliżenie społeczeństwu produktu pochodzącego prosto z natury; pożywienia dostępnego naszym przodkom od zarania i towarzyszącego im przez wieki, którego źródłem był i jest las.

Zakupiono produkty do aranżacji i dekoracji stoiska promocyjno – edukacyjnego  m.in. serwetki, naczynia jednorazowe, jabłka, cukierki dla dzieci. Zakupiono również kiełbasę myśliwską na ognisko.

4.Promocja projektu

Promowano projekt (w formie plakatu informacyjnego) w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Nadleśnictwa Kwidzyn, na stronach powiatu kwidzyńskiego, sołectwach, przedszkolach, szkołach oraz lokalnych stowarzyszeniach.

Hotel dla owadów tablica informacyjna oraz wolnostojące domki dla owadów pozostały na wyposażeniu Ogrodu, są do dyspozycji zwiedzających.

Osoby uczestniczące w warsztatach dziania barci poproszono o przekazanie nabytych umiejętności w swoim środowisku. Zamieszczono informacje we własnych mediach społecznościowych.

 

Dzięki realizacji założeń projektu osiągnięto efekty ekologiczne tj.:

• Upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

• Zwiększenie świadomości na temat różnorodności grupy owadów zapylających oraz sposobów ich ochrony.

• Ukształtowanie zachowań pro środowiskowych ogółu społeczeństwa w tym dzieci i młodzieży.

• Zaktywizowane społeczeństwo.

Działania przeprowadzone w ramach projektu wykonano zgodnie z założeniami umowy i miały pozytywny wpływ na środowisko w następującym zakresie:

• Ochrony dziko żyjących pszczół miodnych na terenach leśnych.

• Zwiększenie liczby miejsc bytowania owadów zapylających.

• Edukacja skierowana do najmłodszych, która polegała na oswajaniu lęków i obaw związanych z obecnością pszczół, trzmieli, os i innych pszczołowatych w naszym otoczeniu.

• Podniesienie poziomu świadomości przyrodniczej, ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych lokalnego społeczeństwa.

 

 

https://wfos.gdansk.pl/