Aktualności Aktualności

Uratowana sarna „wróciła” do lasu

Wiele trzeba było zaangażowania i determinacji licznej grupy ludzi, by „poturbowana” sarna wróciła do swojego środowiska naturalnego.

Zwierzę zostało potrącone w godzinach wieczornych w ostatni dzień października w kolizji drogowej w okolicach miasta Kwidzyna. Wyglądało na ogłuszone i poturbowane, ale mimo późnej pory i nietypowego dnia - bo to dzień przed Wszystkimi Świętymi, udało się znaleźć sposób, by mu pomóc. W „akcji ratunkowej” brali udział m.in. OTOZ Animals, kwidzyńska policja oraz Z-ca wójta Gminy Kwidzyn.

OTOZ Animals skonsultowało się z lekarzem weterynarii aby dostać wytyczne co zrobić ze znaleziskiem. Panowie policjanci pomogli w umieszczeniu sarny na przyczepce, którą przyjechał Pan Z-ca Wójta i zawiózł sarnę na Tereny Rekreacyjne Miłosna. Tam pod opieką Pana Jacka Goszczyńskiego prezesa TRW Miłosna przez dwa tygodnie zwierzę w osobnym boksie przeznaczonym dla koni „dochodziło do siebie”.

 

We wtorek 12.11 sarna została wypuszczona do lasu, na terenie leśnictwa Miłosna położonego w bezpośrednim sąsiedztwie TRW Miłosna. Zwierzę po otwarciu boksu od razu ruszyło przed siebie do lasu. W „zwróceniu sarny przyrodzie” brali udział m.in. Pan Jacek Goszczyński, Pan Krzysztof Michalski – Z-ca Wójta Gminy Kwidzyn, Pracownicy TRW Miłosna,  OTOZ Animals oraz pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn.

 

Akcja pokazuje, iż dzięki zaangażowaniu i dobrej woli można uratować jakieś istnienie. Każde życie jest ważne i nie liczy się czy to mały czy duży organizm.   

 

Tekst: Monika Wudarczyk

Zdjęcia: Katarzyna Dąbrowska, Lidia Lewko, Monika Wudarczyk

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!