Aktualności Aktualności

Przetarg na dzierżawę gruntów w Nadleśnictwie Kwidzyn

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów położonych na terenie Nadleśnictwa.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przetargu, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „Przetarg - Nadleśnictwo Kwidzyn” w sekretariacie Nadleśnictwa

lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn w terminie do dnia 09.06.2022 r., do godziny 12:00.


W przypadku gdy oferent zamierza doręczyć ofertę za pośrednictwem Poczty Polskiej należy włożyć kopertę zawierającą ofertę w dodatkową kopertę, na której będą dane nadawcy i odbiorcy z dopiskiem „Przetarg Nadleśnictwo Kwidzyn”.
 

Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kwidzyn.

Więcej informacji w załącznikach.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Martą Szpakowska pod nr tel. 519-627-684.