Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Prezentowanie pomników przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn znajdują się 64 pomniki przyrody; 49 drzew to dęby szypułkowe. Pozostałe okazy to sosny, lipy, jesiony, buki, topole i jeden głaz.