Położenie

Nadleśnictwo leży na terenie 14 gmin województwa Pomorskiego wchodzących w skład powiatów Kwidzyn, Sztum i Malbork. Obszar nadzorowany nadleśnictwa to powierzchnia 144 308 ha.

Historia

Nadleśnictwo Kwidzyn w obecnych granicach utworzone zostało w latach 1972-73 z połączenia trzech samodzielnych nadleśnictw Ryjewa, Ośna i Kwidzyna. Wymienione dawne nadleśnictwa utworzono w latach 1945 (Ryjewo, Kwidzyn) i 1947 (Ośno) z byłych poniemieckich lasów państwowych (61% powierzchni) oraz upaństwowionych lasów prywatnych wielkomajątkowych (30%) i drobnej własności (9%). Lasy państwowe i przymajątkowe posiadały dobrze zorganizowaną służbę leśną, która prowadziła gospodarkę w sposób racjonalny, zgodny z obowiązującymi w danym okresie zasadami hodowli lasu.

Galeria zdjęć

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 26 101,74 ha, w tym powierzchnia leśna - 25 076,92 ha.