Położenie Położenie

Położenie

Nadleśnictwo leży na terenie 14 gmin województwa Pomorskiego wchodzących w skład powiatów Kwidzyn, Sztum i Malbork. Obszar nadzorowany nadleśnictwa to powierzchnia 144 308 ha.

      

       Nadleśnictwo Kwidzyn składa się z 279 kompleksów, przy czym obręby Ryjewo i Kwidzyn posiadają wyraźny kompleks główny, natomiast w obrębie Ośno kompleksy są mniejsze i występują w znacznym rozproszeniu. Rozrzut lasów całego Nadleśnictwa wynosi około 57 km  z północy na południe (od Malborka do Gardei) oraz 36 km ze wschodu na zachód (od Białej Góry do Dzierzgonia).

      Obecnie Nadleśnictwo funkcjonuje w układzie trzech obrębów tj. Ryjewo, Ośno i Kwidzyn. W skład nadleśnictwa wchodzi 18 leśnictw, w tym łowieckie i szkółkarskie. Leśnictwa posiadają średnią powierzchnię ok. 1630 ha (w przedziale od 1119 do 1865 ha). Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 26 101,74 ha, w tym powierzchnia leśna - 25 076,49 ha. Nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany jest na 1898,60 ha. Lasy ochronne zajmują 7959,75 ha, zaś powierzchnia 4 rezerwatów wynosi ponad 260 ha.