Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kuropatwa (Perdix perdix)

Systematyka:

 

Rząd:  grzebiące

Rodzina:   kurowate

Gatunek:  kuropatwa zwyczajna

 

 

Kuropatwa jest krępym ptakiem o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym od spodu. Występuje tu bardzo wyraźny dymorfizm płciowy. Kogut ma na piersiach kasztanowo – brązową podkowę, zaś kura tylko białą plamę. Kuropatwa osiąga długość ciała ok 30 cm, w tym ogon blisko 8 cm.

Jest to ptak łowny, występujący na całym niżowym obszarze naszego kraju.

Kuropatwa jest nielicznym ptakiem lęgowym, wybierającym za środowisko życia otwarte tereny polne i łąkowe. Do spadku liczebności prawdopodobnie przyczyniły się m.in. chemizacja rolnictwa, wzrost liczebności drapieżników ( gł. lisa), mroźne zimy itp.

Kurak ten prowadzi osiadły tryb życia i jest bardzo przywiązany do miejsca swojego bytowania. Odżywia się pokarmem roślinnym. Młode osobniki żywią się głównie owadami. Żerują w dzień, o brzasku kogut poćwierkuje - czrirrap, a kura – czrirrit.

Kuropatwy są monogamiczne - zawiązują pary w zasadzie na całe życie.

Nadleśnictwo Kwidzyn w ubiegłym roku przystąpiło do realizacji programu wsiedlania kuropatw. Program ma na celu poprawę stanu liczebności populacji kuropatw poprzez zapewnienie im optymalnych warunków bytowania (redukcja drapieżników, schronienie, baza żerowa). Do tej pory, w ramach programu wsiedlonych zostało 650 osobników tego ptaka.                                              

Kwidzyńscy leśnicy liczą na to, że uda im się zatrzymać drastyczny spadek populacji tego drobnego kuraka, i za kilka lat na naszych polach będziemy mogli obserwować zrywające się z furkotem stadka kuropatw.

 

 

 

Więcej tutaj:

https://www.ekologia.pl/srodowisko/kuropatwa-zwyczajna-opis-wystepowanie-i-zdjecia-ptak-kuropatwa-zwyczajna-ciekawostki/

 

Program wsiedlania kuropatwy w Nadleśnictwie Kwidzyn 

 

https://kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/rzecz-o-kuropatwach

 

Odgłos:

Odgłos kuropatwy

 

Tekst: Edyta Zamyślewska