Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka Łowiecka to nieodłączny element prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ochrona i gospodarowania populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii.

     
          Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Kwidzyn prowadzona jest na terenie 27 obwodów łowieckich. Na ich obszarze żyje wiele gatunków zwierząt, którymi gospodaruje się w racjonalny sposób między innymi poprzez tworzenie dogodnych warunków bytowania, dokarmianie czy regulację liczebności. Dwadzieścia pięć obwodów dzierżawionych jest przez 12 kół łowieckich. Dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 13 916 ha (w tym 7460 ha leśnych) są zagospodarowane przez Nadleśnictwo i tworzą kompleks zwany Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny Wydry.
             Lasy Nadleśnictwa zamieszkują jelenie, daniele, sarny i dziki, od pewnego czasu także łosie, a przechodnio również wilki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez zające, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki i kuny. Liczne zbiorniki wodne to prawdziwy daj dla ptactwa wodnego.