Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka Łowiecka to nieodłączny element prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej. Jej celem jest ochrona i gospodarowania populacjami zwierząt łownych w zgodzie z zasadami ekologii.

          Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Kwidzyn prowadzona jest na terenie 25 obwodów łowieckich. Na ich obszarze żyje wiele gatunków zwierząt, którymi gospodaruje się w racjonalny sposób między innymi poprzez tworzenie dogodnych warunków bytowania, dokarmianie czy regulację liczebności. Dwadzieścia cztery obwody dzierżawione są przez 12 kół łowieckich. Jeden obwód nr 214 o powierzchni 12 779 ha (w tym 7 980  ha leśnych) zagospodarowany jest przez Nadleśnictwo i tworzy kompleks zwany Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny Wydry.

        Lasy Nadleśnictwa zamieszkują jelenie, daniele, sarny i dziki, a także łosie  oraz wilki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez zające, bażanty, kuropatwy, lisy, borsuki i kuny. Liczne zbiorniki wodne to prawdziwy daj dla ptactwa wodnego.