Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 19 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Lasy Niepaństwowe znajdujące się pod nadzorem Nadleśnictwa Kwidzyn zgodnie z zawartymi porozumieniami zajmują łączną powierzchnie 1902 ha.

Z czego w:

- Starostwie Powiatowym Sztum 756 ha

- Starostwie Powiatowym Kwidzyn 1109 ha

- Starostwie Powiatowym Malbork 37 ha.

Gospodarka leśna jest prowadzona na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów wsi zgodnie z następującym obiegiem dokumentacji.

 
 

Nadleśnictwo Kwidzyn w ramach organizacji wykonania zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaży drewna) z myślą o obecnych i przyszłych prywatnych właścicielach lasu stworzyło Portal Informacyjny Lasy Niepaństwowe Kwidzyn www.lnkwidzyn.pl . W portalu znajdziemy takie informacje jak opis taksacyjny lasu, niezbędne dokumenty potrzebne do wykonania prac w lesie (zgłoszenie, oświadczenie), wszystko w przyjaznej formie. Zgłoszenie prac oraz oświadczenie można przesłać do terytorialnie odpowiedzialnego leśniczego bez wychodzenia z domu. Ponadto Portal pozwala na zamieszczanie ogłoszeń na wykonanie prac we własnym lesie, jak również wystawienie aukcji drewna czyli sprzedaż.

Portal nie zapomniał również o przyszłych właścicielach lasu, którzy chcą skorzystać z programu unijnego PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Znajdziecie tu Państwo niezbędne informacje dotyczące zalesień gruntów rolnych.

 

Materiały do pobrania