Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn istotne znaczenie ma ochrona upraw drzew iglastych przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem.

            

             Stałe zagrożenie ze strony szkodników owadzich i chorób grzybowych, szkody od zwierzyny płowej i gryzoni, duże powierzchnie drzewostanów na gruntach porolnych - to główne czynniki mające wpływ na stan zdrowotny i sanitarny lasu. Również okresowe anomalia pogodowe takie jak: susze, "ciepłe zimy", huraganowe wiatry, mają duży wpływ na zagrożenie dla trwałości naszych lasów. Sąsiedztwo International Paper Kwidzyn  Sp.zo.o stwarza dodatkowe wymagania odnośnie wzmożonej kontroli wtórnych szkodników owadzich, zwłaszcza w celu ograniczenia nadmiernego rozmnażania się owadów oraz ich monitorowania stosuje się wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych oraz szybkie usuwanie drzew zasiedlonych, wywrotów i wiatrołomów.


            W lasach założonych na gruntach rolnych dużym zagrożeniem jest występujący grzyb - huba korzeniowa. Skutecznym środkiem stosowanym od ponad dziesięciu lat jest biopreparat z grzybami konkurencyjnymi "Phlebia gigantea". Smaruje się tym środkiem pnie drzew po wykonanych cięciach pielęgnacyjnych. Sporym problemem są również szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną w uprawach i młodnikach. Skuteczną metodą zabezpieczającą przed uszkodzeniami są uprawy grodzenia. Pozwala to na ochronę upraw leśnych zarówno przed zgryzaniem przez zwierzynę płową jak i przed wydeptywaniem i buchtowaniem przez dziki. Każdego roku grodzimy około 70 ha upraw, które pozostają w ogrodzeniu do osiągnięcia wysokości ok. 2 m. Pozostałe uprawy chronimy zabezpieczając je odpowiednimi środkami chemicznymi o właściwościach zapachowych i odstraszających - repelentami.