Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Wypuściliśmy kuropatwy

W sierpniuu leśnicy Nadleśnictwa Kwidzyn wypuścili na terenie pól okalających lasy od Brachlewa po Sztum 200 kuropatw.

To kolejne działania w ramach realizowanego przez Nadleśnictwo programu wsiedlania kuropatw. Program jest realizowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz okolicznych rolników.

Ptaki wypuszczono na terenie przygotowanych przez Nadleśnictwo remiz, pozostawionych przez rolników nieużytków i w okolicy śródpolnych zakrzaczeń.

Kuropatwy ostrożnie wychodziły z klatek rozglądając się wokoło, by po chwili nawołując się penetrować nowe środowisko.

Od kilku lat regularnie prowadzimy akcję wsiedlania kuropatw na naszym terenie i obserwujemy stopniową poprawę populacji. Współpracujemy z okolicznymi rolnikami, samorządami i kołami łowieckimi celem rozpropagowania tej idei. Liczymy na to, że uda nam się zatrzymać spadek populacji tego drobnego kuraka, i za kilka lat, spacerując po okolicznym polach będziemy mogli obserwować zrywające się z furkotem stadka kuropatw.

 

Tekst: Adrian Wiśniowski