Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Zagospodarowanie ogrodu dendrologicznego

Zagospodarowanie ogrodu dendrologicznego w leśnictwie Miłosna, leżącego w granicach miasta Kwidzyn, przeznaczonego na cele edukacyjno-turystyczne.

Nadleśnictwo Kwidzyn zrealizowało przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku, w okresie 11.09 – 8.10.2014 zagospodarowanie jednej z dwudziestu jeden istniejących kwater ogrodu dendrologicznego Miłosna, leżącego w granicach miasta Kwidzyn.

Prace na kwaterze IV wykonano w oparciu o istniejący od 2011 roku projekt opracowany przez Zakład Projektowania i Urządzania Zieleni oraz Prac Geologicznych Dendro-Geo-Service. Zagospodarowane wykonała firma Szkółkarstwo leśne i ozdobne, E. Kutiak wyłoniona w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonego wyboru ofert.

Zakres przedsięwzięcia obejmował prace polegające na rewitalizacji największej kwatery ogrodu o powierzchni 5505 m2, czyli m.in. wycinkę samosiewów, uporządkowanie istniejących egzemplarzy drzew i krzewów, uzupełnienie kolekcji. Wysadzono 75 egzemplarzy drzew i krzewów w 22 gatunkach.    

Zrealizowanie powyższego przedsięwzięcia niewątpliwie powiększyło walory edukacyjne tego miejsca. Dodatkowo przeprowadzenie ścieżki i postawienie ławeczek spowodowało szersze udostępnienie kwatery i umożliwiło bliższe obcowanie z przyrodą.

Koszt zadania wyniósł 40 560,00 zł netto, z czego 30 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków  WFOŚiGW w Gdańsku.