Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Plan Urządzania lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Kwidzyn na lata 2016-2025 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni i został zatwierdzony Decyzja Ministra Środowiska z dnia 19.07.2016 r.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Do głównych zadań urządzania lasu m.in. należą:
- zadania gospodarcze wynikające z planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Kwidzyn
- zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu
- problematyka bazy nasiennej Nadleśnictwa Kwidzyn
- zestawienie zadań gospodarczych z zakresu użytkowania głównego oraz odnowień i zalesień wg leśnictw.