Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

      W Nadleśnictwie Kwidzyn średnioroczny rozmiar pozyskania drewna wynosi niespełna 130 tys. m3 drewna. Obecnie ze względu na znaczne pozyskanie drewna w nadleśnictwach klęskowych pozyskanie drewna zostało zredukowane do poziomu o około 10-20 % mniejszego od założonego w planie urządzenia lasu. Wartym zauważenia jest fakt  wysokiego poziomu pozyskiwania drewna sprzętem specjalistycznym typu harwester, który wynosi ponad 30% rocznie. Większość drewna zrywana jest forwarderami, które wydatnie przyczyniają się do ochrony gleby na powierzchniach objętych użytkowaniem. Oba rodzaje wykorzystywanego sprzętu są przyjazne dla środowiska leśnego, spełniając najwyższe kryteria ekologiczne. Surowiec dostarczany jest zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.  Współpracujemy w tym zakresie z ponad 100 firmami.

W użytkowaniu rębnym drewno pozyskuje się wycinając drzewa  dojrzałe do wyrębu, wyprzedzając tym zabiegiem proces  naturalnego starzenia się i zamierania.  Podczas użytkowania rębnego w miarę możliwości maksymalnie wykorzystuje się naturalne procesy lasotwórcze w celu naturalnego odnowienia lasu. Realizując proekologiczną gospodarkę leśną zmniejsza się wielkość wyrębów i udział zrębów zupełnych. Ponadto część drzew na tych powierzchniach pozostawia się do naturalnego rozpadu. Są to zarówno osobniki zdrowe do inicjowania odnowienia naturalnego lasu, jak i drzewa dziuplaste, martwe, które są miejscem życia i rozrodu wielu roślin i zwierząt. Ponadto pozostawia się najcenniejsze fragmenty użytkowanych drzewostanów w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Różnorodność pozostawianych powierzchni w skali nadleśnictwa pozwala objąć ochroną różne nisze ekologiczne szerokiej gamy organizmów żyjących w lesie. Spłycenie obserwacji do jednego fragmentu drzewostanu objętego użytkowaniem powoduje często u obserwatora pejoratywne doznania. Jednak należy mieć na uwadze, że leśnicy użytkując dany fragment drzewostanu zachowują jego fragmenty, które w danym momencie wymagają ich zachowania i ochrony.

Użytkowanie lasy, to nie tylko drewno. Wielkim bogactwem, z którego chętnie korzystają odwiedzający nasze lasy są grzyby, borówki (w tym popularnie nazywane jagodami), jeżyny, maliny, róża, głóg, jarzębina, żurawina, bez czarny, berberys czy orzechy laskowe. Z reguły są one bogatsze w witaminy od owoców ogrodowych, zdrowsze i trwalsze. Są one dostępne dla osób, które będą wykorzystywały te surowce na potrzeby gospodarstwa domowego. Korzystając jednak z dobrodziejstw lasu należy pamiętać, żeby go nie dewastować i zaśmiecać - o czym często zapominają ludzie go odwiedzający.