Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Kwidzyn jest sosna zwyczajna Pinus sylvestris stanowi aż 69,9 %. Duże znaczenie gospodarcze ma także buk, dąb i brzoza. Dominującymi siedliskami leśnymi są las mieszany świeży, las świeży oraz bór mieszany świeży.

Udział siedlisk leśnych Nadleśnictwa Kwidzyn

 • 66,9 %  – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych

 • 28,9 %  – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku

 • 4,2 %    – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków drzew w powierzchni leśnej

 • 69,1 % – Sosna (So)

 • 9,6 % – Buk (Bk)

 • 9,3 % –  Dąb (Db), Klon (Kl), Wiąz (Wz), Jesion (Js)

 • 5,3 % – Brzoza (Brz)

 • 3,8 % – Olcha (Ol)

 • 1,0 % – Świerk (Św)

 • 0,7 % – 1,62 (Md)

 • 0,8 % – Lipa (LP), Topola (Tp)

 • 0,1 % – Grab (Gb)

 • 0,11% – Daglezja (Dg), Jodła (Jd)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

 • 8,76 % – I klasa (od 1 do 20 lat)

 • 14,66 % – II klasa (od 21 do 40 lat)

 • 26,95 % – III klasa (od 41 do 60 lat)

 • 16,51 % – IV klasa (od 61 do 80 lat)

 • 14,85 % – V klasa (od 81 do 100 lat)

 • 7,09 % – VI klasa (od 101 do 120 lat)

 • 1,65 %  – VII klasa (od 121 do 140 lat)

 • 1,51 %  – VIII klasa (powyżej 140 lat)

 • 1,22 % - KDO - Klasa do odnowienia

 • 5,85 % - KO - klasa odnowienia